XOVOSDON.UZ

“Ховос дон маҳсулотлари” акциядорлик жамияти акциядорлари диққатига

“Ховос дон маҳсулотлари” акциядорлик жамияти 2020 йил 31-мартда соат 14-30 дажамият акциядорларининг йил якунлари буйича умумий йиғилишини ўтказиши тўғрисида хабар беради.
Манзил: Сирдарё вилояти, Ховос тумани,Тинчлик махалласи Табассум кўчаси 1уй. (веб-сайт:www.xovosdon.uz e -mail: info@xovosdon.uz.)
Умумий йиғилиш кун тартиби:
1.Саноқ комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.
2.Акциядорларнинг умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.
3.Жамият кузатувкенгашининг 2019 йил якуни бўйича ҳисоботини тасдиқлаш.
4.Жамият ижроия органининг 2019 йилдаги фаолияти натижалари ва бизнес режасининг бажарилиши тўғрисида хисоботи.
5.Жамият тафтишчисининг 2019 йил якуни бўйича ҳисоботини тасдиқлаш.6.Жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича мустақил баҳоловчи ташкилотнинг корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш тўғрисидаги хулосасини тасдиқлаш.
7.Жамиятнинг йиллик бухгалтерия баланси ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботларни тасдиқлаш.
8.2019 йил якуни буйича соф фойдасини таксимлаш ва хар бир дона акцияга туланадиган дивидент микдорини белгилаш.
9.2020 йил молия-хужалик фаолиятини текшириш юзасидан ташки аудиторлик ташкилотини танлаш ва унга туланадиган хакнинг энг юкори микдорини белгилаш.
10.2019 йил молия-хужалик фаолияти натижалари текшириши юзасидан ташки аудитор томонидан берилган хулосаси тахлили.
11.Жамиятнинг 2020 йилга мўлжалланган бизнес режасини тасдиқлаш.
12.Жамиятнинг ўрта ва узоқ муддатли ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш.
13.Жамият кузатув кенгашининг аъзоларини сайлаш.
14.Жамият тафтишчисини сайлаш.
15.Жамият бошқарув раиси билан тузилган мехнат шартномасини узайтириш.
16.Жамият бошкарув аъзоларини тайинлаш.
17.Жамият балансида мавжуд буш турган бинолар ва кераксиз транспорт воситаларни белгиланган тартибда сотиш.
18.2019 йил якунларига кура, йигилиш котибива санок комиссияси аъзоларининг мехнатларини рагбатлантириш тугрисида.

Акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисида хабар бериш учун акциядорлар реестрини шакллантириш санаси — 2020 йил 09 март.
Акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилишида қатнашиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорлар реестрини шакллантириш санаси — 2020 йил 25 март.
Акциядорларни рўйхатга олиш жараёни 2020 йил 31 мартда “Ховос дон маҳсулотлари” АЖ биносида соат14:00 дан 14:30 гача ўтказилади.
Акциядорларда уларнинг шахсини тасдиқловчи ҳужжат бўлиши шарт.
Акциядорларнинг вакилларида амалдаги қонунчиликка мувофиқ тасдиқлангани шонч қоғози ва уларнинг шахсини тасдиқловчи ҳужжат бўлиши лозим.
«Xovosdonmahsulotlari» АЖ Кузатувкенгаши. 

10.03.2020